Avís legalInformació LSSICE
Rosa Maria Sancho Torrres (Racó del Port)
NIF: 40910096L

Direcció: Lepanto, 41 - Les Cases d'Alcanar
Telèfon: 977 737 050

Política de privacitat de dades de caràcter personal.
Rosa Maria Sancho Torrres (Racó del Port) , amb domicili a Lepanto, 41 - Les Cases d'Alcanar (+34) 977 737 050, per a informar dels serveis, realitzar pressupostos, enviar newsletters, demana en aquesta pàgina web dades personals que seran tractades conforme la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999 i que seràn enregistrades en els postres fitxers per a les finalitats anteriorment dites.
Rosa Maria Sancho Torrres (Racó del Port) , com a responsable d'aquests fitxers, entén que en el moment que vosaltres ens envieu dades personals a través del formulari que conté aquesta pàgina web o mitjançant el correu electrònic, ens esteu donant la vostra autorització i consentiment per incorporar aquestes dades als nostres fitxers automatitzats, si bé amb caràcter revocable, i que accepteu les condicions dels seu tractament expressades a continuació.

Drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de dades
Les dades que us sol.licitem són les estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen i en cap cas esteu obligats a facilitar-nos les vostres dades personals, encara que en ser algunes d'elles absolutament imprescindibles (per exemple, l'e-mail) en no voler facilitar-les, ens impediríeu portar a terme determinats serveis que oferim.
La present pàgina web recull dades de caràcter personal mitjançant 1 tipus diferent de formulari, amb les condicions que s'entendran que l'usuari accepta en fer clic sobre el botó ENVIAR que es troba en els formulari següents de recollida de dades:
Formulari d'informació de serveis i pressuposts: Té com a única finalitat la recollida les dades necessàries de les empreses per poder facilitar-los el llistat dels nostres serveis i un pressupost econòmic. Com a dades personals només sol.licitem el nom, empresa i e-mail de l'interlocutor de l'empresa.
Les dades incorporades als nostres fitxers són absolutament confidencials i utilizades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades.
Les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i complint tots els requisits que obliga la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999. Les vostres dades personals no seran cedides ni transferides a tercers si no en tinguéssim el consentiment previ.

Com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de dades?


En qualsevol moment teniu dret a accedir als nostres fitxers per a consultar les dades incorporades, rectificar-les i donar-vos de baixa si no desitgeu seguir constant en ells. En cas de cancel.lació de les dades personals, aquestes seran bloquejades no estant més a disposició de Rosa Maria Sancho Torrres (Racó del Port). Aquests drets són gratuïts i es realitzaran en els terminis establerts en la Llei.
Podeu comunicar-nos el dret que desitgeu exercir en l'adreça de correu electrònic info@racodelport.es per a la seva cancel.lació, o a la nostra adreça postal carrer Lepanto, 41 - Les Cases d'Alcanar

Copyright
Els continguts de la pàgina WWW de racodelport.es són propietat (Copyright ©) de Rosa Maria Sancho Torrres (Racó del Port) Queda prohibida la reproducció, transferència, distribució o emmagatzemament dels continguts, ja sigui en part o en la seva totalitat, per qualsevol mitjà, sense l'autorització prèvia per escrit de Rosa Maria Sancho Torrres (Racó del Port).
Rosa Maria Sancho Torrres (Racó del Port) es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions així com també altres condicions generals o particulars que resultin d'aplicació. Igualment, ens reservem el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc Web i dels seus continguts.